NYHETER


 

Sommer

30.03.2023

Ber alle pasienter fornye resepter i god tid før sommerferieavvikling. Alle legene vil håndtere egne resepter og det må derfor påregnes lengre responstid enn vanlig når legene er på ferie. Det vil bli redusert kapasitet på sommeren og kontroller bør gjennomføres før eller etter ferien. Leger kan skru av mulighet for e-konsultasjon under ferien.

Minner om at alle som har diabetes og bruker blodsukkerregulerende medisiner har maksimalt fem års varighet på førerkortet fra 01.01.23. Dette betyr at alle diabetikere som har førerkort som ble utstedt for mer enn fem år siden må bestille time for ny helseattest.

Fra 16.12 bytter vi journalsystem til Pridok. 16. og 19.12 vil legesenteret holde stengt. Ved behov for akutt legehjelp, ring 71203850. Inkommende sms disse dagene vil ikke bli registrert eller besvart.