Sommer

30.03.2023

Ber alle pasienter fornye resepter i god tid før sommerferieavvikling. Alle legene vil håndtere egne resepter og det må derfor påregnes lengre responstid enn vanlig når legene er på ferie. Det vil bli redusert kapasitet på sommeren og kontroller bør gjennomføres før eller etter ferien. Leger kan skru av mulighet for e-konsultasjon under ferien.