Vaksine?

30.08.2023

Vaksine i år? Pneumokokkvaksinering er anbefalt for alle over 65 år og andre risikogrupper. Gjentas hvert 5 år. Sjekk dine vaksiner og resepter på Helsenorge.no