Korona/influensavaksine

27.09.2023
Vi har Koronavaksiner inne. Influensavaksiner kommer etter høstferien, det vil da bli satt opp egne kvelder for vaksinering på legekontoret.

Vaksineanbefaling for høsten 2023

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24:

personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboerepersoner i aldersgruppen 

18-64 år som inngår i en risikogruppeungdom i aldersgruppen 

12-17 år med alvorlig grunnsykdombarn 

6 måneder–11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig 

Gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko. 

Det er den oppdaterte vaksinen Comirnaty Omicron XBB.1.5 som tilbys i høst. Denne vaksinen dekker undervarianter av koronaviruset, omikron som sirkulerer nå. Vaksinen kan gis til barn fra 6 måneder og benyttes både til grunnvaksinasjon og som oppfriskningsdose.

Barn fra og med 5 år og voksne som omfattes av anbefalingene for høsten 2023 skal ha én dose uavhengig av om de er vaksinert tidligere eller ikke. Barn i risikogrupper fra og med 6 måneder til og med 4 år som ikke tidligere er vaksinert skal vaksineres med 3 doser. Se også tabell under.