Nye regler for sykmelding

02.08.2023

Fra 01.07 er det nye regler for sykmelding etter e-konsultasjon. Hovedregel er at SYKMELDINGER KUN KAN GIES ETTER FYSISK OPPMØTE. 

Unntakene er dersom samtlige av følgende er oppfylt:

  1. Pasienten er kjent for deg som sykmelder. Med dette menes at du selv har hatt pasienten til fysisk undersøkelse tidligere. Det er ikke tilstrekkelig at pasienten har vært hos kollegaen din.
  2. Pasientens diagnose er kjent for deg som sykmelder. Med dette menes at du kjenner til den aktuelle helseutfordringen til pasienten, eventuelt via dokumentasjon fra annet helsepersonell.
  3. Du kan vurdere pasientens arbeidsevne uten fysisk undersøkelse. Dette innebærer at e-konsultasjonen må gi deg tilstrekkelig grunnlag for å vurdere pasientens arbeidsevne.
  4. Du anser at det er faglig forsvarlig å gjennomføre konsultasjonen som en e-konsultasjon. Dette innebærer at du selv har faglig ansvar for forsvarlig sykmeldingspraksis, jf. helsepersonelloven.
  5. Hvis NAV ber om det, må du kunne dokumentere hvilken konsultasjonsform som lå til grunn for sykmeldingen, og at kriteriene for sykmelding etter e-konsultasjon var oppfylt

Altså må legen selv ha undersøkt deg for akkurat denne tilstanden tidligere, og vurdere det godt nok å vurderere etter ekonsultasjon. Beklager ulemper dette måtte medføre.