Sommerferie 2024

13.06.2024

Ingen rutinekontroller på sommertid grunnet redusert drift. Blodprøver kun når absolutt nødvendig.  

Legene har følgende ferieuker i sommer:

Gunnar Berland: Uke 28-33

Thilde Svela: Uke 26-28 og 31-32

Oddrunn Vingen: Uke 28 og 30-32

Pål Thomas Høstmælingen: Uke 24-28

Sætre: Uke 25-27, 29, 32-33 

LIS1: Uke 33-35