Kvam legesenter

Velkommen til Kvam Legesenter

Se Helsenorge.no eller trykk følgende lenke for Timebestilling, kontakt med legekontoret,  e-konsultasjon eller reseptfornyelse. Ved å starte e-konsultasjon samtykker du til til at legen kan besvare denne utenom vanlig arbeidstid og at du da må betale kveldstakst. Merk at det avgjørende er når legen har tid til å svare deg, ikke når du har sendt e-konsultasjonen. Det samme gjelder om du ringer kontoret og ber om at legen skal ringe til deg.

NYHETER

Vaksine?

30.08.2023

Vaksine i år? Pneumokokkvaksinering er anbefalt for alle over 65 år og andre risikogrupper. Gjentas hvert 5 år. Sjekk dine vaksiner og resepter på Helsenorge.no