Kvam legesenter

din allmennlege i Molde

Velkommen til Kvam Legesenter

Kvam Legesenter har byttet journalsystem. For timebestilling, e-konsultasjon eller reseptfornyelse:, se Helsenorge.no eller ring 71203850. Dette medfører også en del endringer i hvordan du betaler for konsultasjonen. Vi vil ikke lenger ha betalingsautomat på kontoret, og vil  i all hovedsak ta betaling via sms/vipps. Les mer her. Helserespons blir ikke lenger brukt, meldinger sendt dit vil ikke bli sett.

NYHETER

Minner om at alle som har diabetes og bruker blodsukkerregulerende medisiner har maksimalt fem års varighet på førerkortet fra 01.01.23. Dette betyr at alle diabetikere som har førerkort som ble utstedt for mer enn fem år siden må bestille time for ny helseattest.

Fra 16.12 bytter vi journalsystem til Pridok. 16. og 19.12 vil legesenteret holde stengt. Ved behov for akutt legehjelp, ring 71203850. Inkommende sms disse dagene vil ikke bli registrert eller besvart.