Kvam legesenter

Velkommen til Kvam Legesenter

Se Helsenorge.no eller trykk følgende lenke for Timebestilling, kontakt med legekontoret,  e-konsultasjon (svar innen 5 dager) eller reseptfornyelse.

Om det står om liv og helse, ring alltid AMK på 113. Ved øyeblikkelig hjelp utenfor kontortid, ring legevaktsentralen på 116117. Ved hastesaker innen vanlig kontortid, ring Kvam Legesenter 71203850, eller møt på kontoret.

Ved å starte e-konsultasjon samtykker du til til at legen kan besvare denne utenom vanlig arbeidstid og at du da må betale kveldstakst. Merk at det avgjørende er når legen har tid til å svare deg, ikke når du har sendt e-konsultasjonen. Det samme gjelder om du ringer kontoret og ber om at legen skal ringe til deg.

Ingen rutinekontroller på sommertid grunnet redusert drift. Blodprøver kun når absolutt nødvendig.

Legene har følgende ferieuker i sommer:

Gunnar Berland: Uke 28-33

Thilde Svela: Uke 26-28 og 31-32

Oddrunn Vingen: Uke 28 og 30-32

Pål Thomas Høstmælingen: Uke 24-28

Sætre: Uke 25-27, 29, 32-33

LIS1: Uke 33-35

NYHETER

Ingen rutinekontroller på sommertid grunnet redusert drift. Blodprøver kun når absolutt nødvendig.